Podróż muzyczna na Bliski Wschód – cykl wykładów

Fundacja Nahda, Instytut Socjologii UJ, Inicjatywa Witajcie w Krakowie wraz z Miasto Kraków zorganizowali wykład połączony z koncertem muzyki bliskowschodniej w wykonaniu Wassima Ibrahima i Tomasa Celisa Sancheza, który odbył się 9 maja o 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Wykład i koncert 9 maja zainaugurował cykl wykładów Wassima Ibrahima na temat muzyki orientalnej w Instytucie Socjologii UJ pt. „Spotkanie cywilizacji. O dyfuzji kulturowej na przykładzie muzyki orientalnej i arabskiej od czasów starożytnych po współczesność”. Wykłady były otwarte są dla wszystkich i odbyły się przy wsparciu finansowym Miasta Krakowa.

Wykłady odbyły się we wtorki: 16, 23, 30 maja i 6 czerwca, w godz. 18-20.15, w  Instytutucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 79, II piętro

Wstęp na koncert i wykłady był darmowy, ale liczba miejsc ograniczona. Poniżej przedstawiamy program cyklu wykładów:

I wykład: 16 maja, godz. 18.00
Muzyka w starożytnych cywilizacjach Mezopotamii, Egiptu i Bliskiego Wschodu. Rola cywilizacji aramejskiej w rozwoju muzyki regionu.
* Muzyka w starożytnych cywilizacjach Mezopotamii, Egiptu i Bliskiego Wschodu
1) Narodziny muzyki
2) Znaczenie cywilizacji Mezopotamii oraz jej relacje z innymi cywilizacjami
3) Starożytne instrumenty i styl muzyczny
4) Tradycje muzyczne epoki faraonów
5) Pojawienie się muzyki aramejskiej
* Muzyka aramejska i asyryjska
1) Cywilizacja aramejska
2) Znaczenie muzyki asyryjskiej, jej zakres geograficzny i relacje z innymi kręgami kulturowymi
3) Obecność muzyki w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
4) Wpływy Persji i Indii

II wykład, 23 maja, godz.18.00
Muzyka w islamie i jej związek z przeszłością i przyszłością
* Ciągłość muzyczna przed i po islamie
1) Życie muzyczne przed pojawieniem się islamu oraz w jego pierwszych wiekach
2) Ciągłość muzyczna przed i po islamie
3) Podobieństwa między religijnymi rytuałami islamu i chrześcijaństwa
4) Życie muzyczne w epoce Umajjadów i Abbasydów
5) Muzyka arabska i jej relacje z poezją
* Muzyka orientalna w Andaluzji
1) Wpływy muzyczne z terenów dzisiejszego Iraku
2) Ziryab – najważniejszy kompozytor epoki
3) Przegląd instrumentów
4) Wpływy innych cywilizacji
* Kluczowe formy muzyczne
1) Muzyka ludowa i muzyka miejska
2) Śpiew i jego formy
3) Muzyka instrumentalna
4) Relacja między muzyką i innymi formami sztuki ( poezją, tańcem)

III wykład, 30 maja
Muzyka arabska, jej relacja z sąsiadami i wpływ okupacji
* Sufizm
1) Narodziny sztuki mistycznej
2) Poeci suficcy i ewolucja roli śpiewu w religii
3) Rumi: muzyka i taniec
* Muzyka w czasach Imperium Osmańskiego
1) Tradycje muzyczne w epoce osmańskiej
2) Rola meczetu podczas okupacji tureckiej
3) AL Kabbani z Damaszku: poeta, muzyk, twórca teatralny
* Kultura muzyczna podczas europejskiej okupacji
1) Obecność i rola muzyki w czasach europejskiej kolonizacji
2) Pieśń patriotyczna
3) Sayed Darwish – egipski kompozytor i jego znaczenie

IV wykład, 6 czerwca
Muzyka arabska podczas walk o niepodległość: cechy jej rozwoju po czasy współczesne
* Niepodległość i ruchy na rzecz kulturalnego odrodzenia
1) Otwarcie na Zachód
2) Szkoła muzyczna z Egiptu
3) Szkoła muzyczna z Aleppo
4) Szkoła muzyczna z Libanu
5) Relacje z kinem i innymi gałęziami sztuki
* Współczesna muzyka arabska
1) Muzyka popularna i wpływy zachodnie
2) Muzyka i technologia
3) Muzyka instrumentalna
4) Nouri Iskandar – najważniejszy kompozytor współczesnej Syrii.

Więcej o prowadzącym:
Wassim Ibrahim to urodzony w Damaszku muzyk i kompozytor, który od kilku lat mieszka w Krakowie. Studiował i wykładał w High Institute of Music w Damaszku. W 2015 roku skończył studia kompozytorskie na Akademii Muzycznej w Krakowie pod okiem profesora Józefa Rychlika. Teraz robi tam doktorat.
Jego utwory były wykonywane na całym świecie: od Warszawy, Wiednia i New Jersey, po Bejrut, Damaszek, Aleppo i Petrę. Kocha Szopena i ma w domu wszystkie jego dzieła. Uczy też muzyki w szkole i – podobno – jest tam jednym z najbardziej lubianych nauczycieli. Od dwóch lat prowadzi Chór w Kontakcie.

Za zdjęcia dziękujemy Jackowi Graffowi.

Share