logo-mini

Zespół

Zofia Jeziorna

Zofia Jeziorna

founder

Socjolog i kulturoznawca bliskowschodni, współzałożycielka Fundacji Nahda, aktywistka i ekspert w dziedzinie relacji międzykulturowych oraz pomocy  humanitarnej.

Daniel Gołębiowski

Daniel Gołębiowski

founder

Kulturoznawca bliskowschodni, przedsiębiorca i doktorant w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego . Zajmuje się badaniem europejsko-arabskich relacji kulturowych. Współtwórca i współzałożyciel Fundacji Nahda poprzez którą realizuje swoją pasję i zamiłowanie do Bliskiego Wschodu.

LinkedIn Profile

NAHDA MAKERS

dr Beata Krzepkowska

studia wyższe ukończyła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia orientalna, specjalność arabistyka gdzie uzyskała tytuł magistra arabistyki. Obroniła pracę doktorską pt: ,,Analiza konceptualna miłosierdzia w Koranie” napisanej pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Kamilli Termińskiej. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego.

Elżbieta Kramarczyk

ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo ze spec. bliskowschodnią, obecnie jest na drugim roku studiów magisterskich. Była przewodniczącą Bliskowschodniego Koła Naukowego UJ w latach 2014-2015; uczestniczyła w badaniach naukowych „Specyfika oraz rola muzyki w obrzędach religijnych Żydów aszkenazyjskich”, „Bardzo Bliski Wschód”, „Maroko – wybrane aspekty historyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne” oraz w badaniach terenowych prowadzonych od 2012 roku na kirkucie w gminie Jodłowa. Jest wolontariuszką w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Anna Lenart

zainteresowana dialogiem międzykulturowym, przełamywaniem stereotypów oraz szerzeniem wiedzy na temat krajów arabskich i kultury arabskiej, sekretarz Koła Naukowego Al-Asabiya. Współpracuje również z organizacją The Global Experience, której działania skupiają się na edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim na Uniwersytecie Śląskim.

Mikołaj Witkowski

zainteresowany działaniami na rzecz komunikacji międzykulturowej w różnych formach, m. in. jako popularyzator kultury i języka arabskiego w Kole Naukowym Arabistów UŚ Al-Asabiya, czy nauczyciel języka angielskiego i tłumacz w Centrum Edukacyjnym Future. Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalności tłumaczeniowej z językiem arabskim na Uniwersytecie Śląskim; student drugiego stopnia na tymże kierunku oraz słuchacz Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych.

Mateusz Tomaszuk

polski dziennikarz muzyczny i prezenter radiowy. Od 2014 roku jest dziennikarzem i prezenterem muzycznym Czwórki Polskiego Radia. Należy także do kolegium muzycznego stacjiJest gospodarzem wielu audycji radiowych, w tym autorskiej audycji muzycznej „Off Control”, oraz ,,Muzyczne Biuro Podróży’’ w Czwórce – Polskim Radiu, w której prezentuje muzykę z całego świata, w szczególności z krajów Bliskiego Wschodu. Promuje kulturę, język i prezentuje muzykę wykonawców z tamtej części świata, udowadniając, że Oud lub lutnia arabska mogą być alternatywą w doznaniach muzycznych każdego Europejczyka. Prowadzi również autorską audycję muzyczną: ,,Dzika Karta’’ w Trójce – Programie 3 Polskiego Radia. Współtworzył również popularną audycję – “Absolutnie Niepoważni”.

Yasser Faraj

student V roku na Wydziale Lekarskim, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2017 r. uzyskał drugie miejsce w International Medical Congress of Silesia za prezentację wyników badań eksperymentalnych z zakresu mikrobiologii. W 2017 r. był współorganizatorem Turnieju Piłkarskiego „Graj przeciwko rasizmowi”, którego celem było wyrażenia sprzeciwu wobec rasizmu i nietolerancji oraz pokazanie jedności polskich i zagranicznych studentów SUM. Jako wolontariusz Fundacji Nahda, zorganizował “Orientation Day” dla nowych studentów SUM, pomógł w organizacji koncertu “Orientalny Śląsk – Muzyczna Podróż na Bliski Wschód”. W latach 2016 i 2017 był uczestnikiem projektu Żywa Biblioteka/Human Library w Katowicach, gdzie opowiadał o kulturze świata arabskiego.

Julia Żagan

Studentka arabistyki w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowana językami orientalnymi i kulturą arabską.