Ogólnopolska Konferencja Prawa Gospodarczego Krajów Europejskich i Zatoki Perskiej

25 maja 2015 r., na specjalnie zaproszenie organizatorów – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Toruń oraz Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, fundacja Nahda została poproszona o wygłoszenie powitalnego wykładu podczas ogólnopolskiej konferencji Prawa Gospodarczego Krajów Europejskich i Zatoki Perskiej. Tytuł naszego wystąpienia jakie jakie wygłosiliśmy to „Przedsiębiorca polski – wyzwania i korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych państwach Zatoki Perskiej. Na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich”.

Podczas wykładu szczegółowo omówiliśmy wyzwania jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami, którzy chcieliby rozpocząć biznes w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Poruszyliśmy kwestie prawne, finansowe, bankowe, kulturowe. Przedstawiliśmy trzy typy licencji, które umożliwiają prowadzenie spółki w tym kraju, wraz z kosztami, z jakimi się to wiąże. W drugiej część skupiliśmy się na korzyściach jakie płyną z posiadania firmy w ZEA, którym z pewnością przewodniczy dostęp do lukratywnych rynków: GCC (Gulf Cooperation Council – Rada Współpracy Zatoki Perskiej) oraz Azji. Wykład przygotowany wspólnie przez założycieli fundacji Nahda wygłosiła Zofia Jeziorna.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Gospodarczego Krajów Europejskich i Zatoki Perskiej to jednodniowe wydarzenie obejmujące dwa bloki tematyczne. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie uczestnikom problematyki współpracy przedsiębiorców polskich z zagranicznymi oraz rozszerzenia działalności gospodarczej poza ramy krajowe. Ponadto poruszone zostały kwestie organizacji międzynarodowych wspierających współpracę i rozwój gospodarki na obszarach objętych tematyką konferencji. Swoją wiedzą w dziedzinie prawa gospodarczego oraz praktycznego stosowania istniejących regulacji podzielili się naukowcy i specjaliści branżowi.

 

Share