O NAS

Fundacja Nahda została założona w 2013r. przez ówczesnych studentów Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy poznali się „nieco przez przypadek” w Libanie. Połączyła ich wspólna pasja – historia, kultura i język krajów arabskich. Postanowili działać na rzecz dialogu międzykulturowego oraz walczyć ze stereotypami, przybliżając Polakom bliskowschodnią rzeczywistość. Słowo „nahda” oznacza odrodzenie kulturowe w krajach arabskich przypadające na przełom XIX i XX wieku.

Fundacja zajmuje się promocją dziedzictwa kulturowego państw arabskich, języka arabskiego, upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii arabskiej, popularyzowaniem historii polskich muzułmanów, działaniami na rzecz dialogu polsko-arabskiego oraz promocją polskiej kultury w krajach arabskich. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie prelekcji, wykładów, spotkań, debat, konferencji i szkoleń związanych z szerzeniem wiedzy o krajach arabskojęzycznych oraz organizowaniem zajęć z języka arabskiego, w tym dialektów.

Organizowane przez fundację wydarzenia są skierowane nie tylko do studentów zainteresowanych tematyką bliskowschodnią ale przede wszystkim do mieszkańców miasta i miasteczek, którzy coraz chętniej wyjeżdżają na Bliski Wschód, dzięki czemu sami doświadczają wspaniałej różnorodności tego regionu. Niestety w Polsce wciąż obecne są liczne stereotypy dotyczące Arabów i Muzułmanów dlatego celem fundacji stało się zwalczanie mitów, często fałszywie kreowanych przez media.

Z doświadczenia wiemy, że najłatwiej zrozumieć inną kulturę poprzez edukację oraz inicjatywy realizowane w przyjaznej atmosferze i sprzyjającym środowisku. Założenia te, fundacja realizuje organizując spotkania, wykłady, warsztaty, wystawy czy koncerty. Jesteśmy przekonani, że popularyzowanie kultury arabskiej w Polsce przyczyni się do rozwoju turystki oraz wymiany biznesowej na linii Polska – Kraje Arabskie.

Od lipca 2017 r. fundacja Nahda jest członkiem polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh.

logo-polskiej-sieci

logo Fundacji

FUNDATORZY:

Daniel Gołębiowski –  kulturoznawca bliskowschodni, absolwent stosunków międzynarodowych, młody przedsiębiorca. Swoją pasję do krajów arabskich rozwija poprzez działania na rzecz polsko-arabskiej wymiany gospodarczej.

Zofia Jeziorna – socjolog, kulturoznawca bliskowschodni. Przez półtora roku studiowała i mieszkała w Syrii, następnie przez rok pracowała w Libanie działając na rzecz aktywizacji obywatelskiej.

WSPÓŁPRACOWNICY:

dr Beata Abdallah Krzepkowska – studia wyższe ukończyła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia orientalna, specjalność arabistyka gdzie uzyskała tytuł magistra arabistyki. Obroniła pracę doktorską pt: ,,Analiza konceptualna miłosierdzia w Koranie” napisanej pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Kamilli Termińskiej. Recenzentami pracy byli prof. zw. dr hab. Janusz Danecki i prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska.
Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Angielskiego,   Zakład Językoznawstwa Ogólnego jako adiunkt. W ramach działalności koła naukowego ,,Orient – Express”, którego jest opiekunem naukowym, prowadzi zajęcia z tłumaczenia tekstów arabskich. W kole naukowym ,,Wieża Babel” prowadzi dla studentów zajęcia z tłumaczeń Koranu.
Uwielbia podróże i nowe wyzwania. Z fundacją Nahda współpracuje od 2015 roku, gdzie pełni funkcję wykładowcy i opiekuna merytorycznego.

Elżbieta Kramarczyk – ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na kierunku kulturoznawstwo ze spec. bliskowschodnią, obecnie jest na pierwszym roku studiów magisterskich. Była przewodniczącą Bliskowschodniego Koła Naukowego UJ w latach 2014-2015; uczestniczyła w badaniach naukowych „Specyfika oraz rola muzyki w obrzędach religijnych Żydów aszkenazyjskich”, „Bardzo Bliski Wschód”, „Maroko – wybrane aspekty historyczne, polityczne, gospodarcze i społeczne” oraz w badaniach terenowych prowadzonych od 2012 roku na kirkucie w gminie Jodłowa. Jest wolontariuszką w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć. Jest świetnym organizatorem. Swoje umiejętności wykorzystała między innym w trakcie przygotowań do kilku edycji „Dni Arabskich” w Krakowie czy też krakowskiej części „I Przeglądu Kina Emirackiego” w Polsce. Zawsze wesoła i uśmiechnięta, potrafi każdego zarazić zamiłowaniem i pasją do kultury arabskiej i Bliskiego Wschodu.

Nadia Palak – kulturoznawca bliskowschodni. Studia wyższe ukończyła w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest stałym współpracownikiem portalu Szuflada.net gdzie zajmuje się nawiązywaniem współpracy z wydawnictwami, pozyskiwanie patronatów i pisaniem recenzji książek. Od roku związana z fundacją Nahda, gdzie jest odpowiedzialna za kształcenie i dialog międzykulturowy.