Dni Arabskie w Krakowie 2013

Serdecznie zapraszamy na IX edycję Dni Arabskich, które odbędą się w dniach 22 do 27 kwietnia w Krakowie. Dni Arabskie już dziewiąty raz organizowane są przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Fundację Nahda, Bliskowschodnie Koło Naukowe oraz Kino Pauza. Sześć dni wydarzeń to m.in. konferencja naukowa, spotkania, wykłady, wystawy i warsztaty.

W tym roku tytułem przewodnim będą:  Granice: przekraczane czy przesuwane? Świat arabski w perspektywie postkolonialnej. Udział wezmą m. in: czołowi eksperci: dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr. hab. Paweł Siwiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Przemysław Turek, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady oraz wspólna dyskusja pozwolą uczestnikom na otwarcie nowych obszarów badań nad przenikaniem się kultur i cywilizacji oraz przybliżą odpowiedź na współcześnie nurtujące pytanie o pogranicza świata arabskiego i zachodu. Oprócz dyskusji i debat wspólnie z patronami przygotowane zostały liczne projekcje filmowe, wystawy i warsztaty. Dni Arabskie są skierowane nie tylko do studentów ale do wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy są zainteresowani tematyką arabską, chętniej i odważniej podróżują na Bliski Wschód, bądź chcą doświadczyć wspaniałej różnorodności tego regionu.

Najlepszą metodą poznania innych kultur jest szeroko rozumiana edukacja oraz inicjatywy kulturalne i łamanie stereotypów. Dni Arabskie to spotkania, wykłady, warsztaty, wystawa łączące w sobie historię i tradycję krajów arabskich. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego to bardzo ważne zadanie, a popularyzacja kultury arabskiej w Polsce przyczyni sie do lepszego rozumienia tego regionu, dlatego warto wziąć udział w Dniach Arabskich!

 SZCZEGÓŁÓWY PROGRAM IX DNI ARABSKICH W KRAKOWIE dostepny jest tutaj.

 O KONFERENCJI:
Granice: przekraczane czy przesuwane? Świat arabski w perspektywie postkolonialnej.

Lata 60 ubiegłego wieku to czas wielkich przemian w naukach o kulturze. Ostateczny upadek porządku kolonialnego skutkował narodzeniem metodologii postkolonialnej, jednej z najważniejszych gałęzi współczesnej humanistyki.
Dziś, bogatsi o pół wieku dyskusji zauważamy, że zagadnienia analizy stereotypów, wpływów dyskursów, nacjonalizmu, szowinizmu, imperializmu, migracji czy kulturowych transgresji i odrębności wydają się nabierać szczególnego znaczenia, w czasie „arabskiej wiosny” i nasilających się transformacji społeczno-politycznych na całym obszarze Bliskiego Wschodu.

Podtrzymując niewyczerpaną ideę badań postkolonialnych, Bliskowschodnie Koło Naukowe oraz Fundacja „Nahda” w ramach IX Dni Arabskich, zaprasza na konferencję naukową, której tematyka łączyć ma pragmatyczną analizę fenomenów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych świata arabskiego z rewizyjnym spojrzeniem na metodologie współczesnej humanistyki. Problematyka, odwołując się do tematu konferencji, obejmuje zatem szerokie spektrum zagadnień – od sztuki poprzez politykę i stosunki międzynarodowe po prawo, ekonomię czy życie codzienne.

Mamy nadzieję, iż wykłady i wspólna dyskusja pozwolą uczestnikom na otwarcie nowych, konstruktywnych pól do dalszych badań nad przenikaniem się kultur i cywilizacji postkolonizujących i postkolonizowanych, oraz przybliżą choć nieznacznie odpowiedź na współcześnie nurtujące tytułowe pytanie o pogranicza „świata arabskiego”
i „Zachodu”.
Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj.

plakat DA

Post Navigation

Comments are closed.